1705 West Columbia Farmington, MO 63640 573-340-3495
King Auto Sales LLC
1705 West Columbia Farmington, MO 63640 573-340-3495
Store Hours:
Monday: 9:00 am - 6:00 pm
Tuesday: 9:00 am - 6:00 pm
Wednesday: 9:00 am - 6:00 pm
Thursday: 9:00 am - 6:00 pm
Friday: 9:00 am - 6:00 pm
Saturday: 9:00 am - 4:00 pm
Sunday: Closed